Arkitekt / Byggerådgivning | Tømrerfirma på Djursland - Det foretrukne valg siden 1970

Koed Tømrer- og Byggeforretning ApS tilbyder tegningsarbejde og projektbeskrivelse vedr. dit byggeprojekt.

 

 

Tilbygning eller ombygning af eksisterende bolig, og tegninger af nyt enfamiliehus, carport og garage. Tegninger udarbejdes som myndighedssæt, og vi står for byggeansøgning hos kommunen.

 

Myndigheds pakke af:
Transport x 3 møder. (er der behov for flere møder afholdes de på time pris)
Situationsplan.
Fundamenstplan.
Målsætningsplan.
Inventarplan.
Snit.
Facader.
Ansøgning hos kommunen.
1. gangs rettelse af myndighedsprojekt.

Honorar: (800 kr. inkl. Moms pr konsulenttime.)

 

Ombygning
Ombygning består ofte af et omfattende indgreb i boligens eksisterende struktur. Det kræver derfor en lang arbejdsproces, at finde den helt rigtige løsning, da store dele af huset vil blive berørt og derfor skal bearbejdes.
Afsættes 25 timer til en ombygning, svarende til 20.000 kr. (inkl. moms).

 

Tilbygning (+ombygning)
Tilbygning til den eksisterende bolig kræver ofte en bearbejdning af resten af huset for at skabe den optimale sammenhæng. Udover at tegne den helt rigtige tilbygning, som fremstår harmonisk med det eksisterende hus, udarbejdes også en helhedsløsning for hele boligen.
Afsættes 35 timer til en tilbygning + ombygning, svarende til 28.000 kr. (inkl. moms).

 

Nybyggeri
Priser – ved boliger på omkring 160 m2 i ét plan.
Nybyggeri er en helt fri opgave, hvor alle muligheder er åbne – derfor skal der bruges en del kræfter på at afklare, hvilken arkitektonisk stil og hvilken boligstørrelse der passer til jeres behov. Der vil typisk være et stort arbejde forbundet med, at finde det perfekte match mellem jeres ønsker og den rigtige løsning på boligen. Der afsættes 55 timer til et nybyggeri, svarende til 44.000 kr. (inkl. moms).
Ved byggeprojekter, hvor der enten er ønske om en meget stor bolig, eller en særlig detaljeringsgrad, afsættes 63 timer, svarende til 50.400 kr. (inkl. moms). Afklares på det første møde. Tegninger leveres med hovedmål, som håndværker i de fleste tilfælde vil kunne tilrettelægge sit arbejde efter (ved ombygning og tilføjelser inde i huset som f.eks en uudnyttet førstesal). Alle forslag udføres i henhold til gældende bygningsreglementet.

 

Forudsætning
Det forudsættes af bygherre, at der på ombygning- og tilbygnings projekter foreligger tegninger af boligen – dette tegningsmateriale kan ofte rekvireres hos kommunens tekniske afdeling.